Kateřina Poláková

Mgr. Kateřina Poláková, Ph.D.
Zařazení: odborný asistent
Adresa: Šlechtitelů 27
Pracovna: 2.15
Telefon: +420 58 563 4473
Email: katerina.polakova@upol.cz
Konzultace: středa 10–11
  • Vědecky se zaměřuje na vývoj a testování nanomateriálů pro biomedicínské aplikace. Zejména studuje magnetické nanočástice pro MRI diagnostiku a uhlíkové nanomateriály pro optické zobrazování a jako nosiče léčiv. Vede laboratoř studia cytotoxicity nanomateriálů na RCPTM UP v Olomouci, kde se testují vybrané nanomateriály z pohledu interakce s buněčnými kulturami a jejich cytotoxicity.
  • Vyučuje a je garantkou předmětu KEF/BBIO Bionanotechnologie.
  • Vystudovala magisterské studium oboru Biofyzika a chemická fyzika na UP a doktorát získala v oboru Fyzikální chemie na UP.
Odborný životopis