Laboratoř školních pokusů

Laboratoř školních pokusů slouží primárně budoucím učitelům fyziky. V této laboratoři se studenti seznamují s demonstračními experimenty, které svým zaměřením pokrývají celý rozsah učiva zejména středoškolské fyziky, tj. mechaniku, termiku, kmity a vlny, akustiku, elektřinu a magnetismus, optiku a fyziku mikrosvěta.

V inventáři pomůcek jsou k dispozici:

  • historické pomůcky (např. Atwoodův padostroj, model parního stroje, aj.), které již na většině škol neplní svoji didaktickou funkci a slouží spíše jako ukázka řemeslné zručnosti tehdejších výrobců školních pomůcek,
  • běžné pomůcky používané na většině škol (vozíčková dráha, Newtonova trubice, odstředivý stroj, Segnerovo kolo, Maxwellův setrvačník, spojené nádoby, Hartlův přístroj, magdeburské polokoule, Crookesův radiometr, Plateauovy síťky, apod.),
  • moderní laboratorní a demonstrační soupravy (experimentální sety Vernier, Pasco, SCLPX), které atraktivním způsobem využívají při demonstraci nebo měření počítač.

Kromě budoucích učitelů fyziky slouží laboratoř školních pokusů žákům středních škol zapojených do projektu Badatel nebo účastnících se SOČ (středoškolská odborná činnost) a je k dispozici i veřejnosti v pravidelně opakujících se popularizačních akcích jako je Noc vědců, Den s fyzikou, Fyzikální kaleidoskop nebo dny otevřených dveří.

Seznam demonstračních experimentů

Učební texty

Akce pro veřejnost

Laboratoř školních pokusů je otevřená pro širokou veřejnost, školní skupiny i jednotlivce při konání níže uvedených popularizačních akcí.
V případě zájmu ze strany škol lze domluvit individuální exkurzi, která může být dle přání tematicky zaměřena na konkrétní experimenty. Kontakt: cenek.kodejska@upol.cz