Spolupracující instituce

Aplikovaná fyzika

  • Department of Low temperature Physics, MFF UK, Praha, NMR spektroskopie
  • Desy Hamburg, Beamline P01, In-situ NFS studie chemických reakcí
  • ESRF – Grenoble, beamline ID18, In-situ NFS studie krystalizace amorfních slitin
  • Institute of Nuclear and Physical Engineering Faculty of Electrical Engineering and information technology, Slovak University of Technology in Bratislava, In-situ NFS studie krystalizace amorfních slitin a modifikace amorfních slitin
  • Department of Analytical Chemistry, Eötvös Loránd University, Budapest, Hungary, Materiálový výzkum s využitím Mössbauerovy spektroskopie
  • Department of Electronics and Automation, Celal Bayar University - Turgutlu Vocational School, Manisa/Turgutlu, Turkey, Vývoj vibrometrických systémů pro charakterizaci piezoelektrických prvků, výroba piezoelektrických prvků
  • Flerov Laboratory of Nuclear Reactions, Joint Institute for Nuclear Research, Dubna, Russia, Vývoj měřicích systémů pro experimenty syntézy supertěžkých jader

Didaktika fyziky

V rámci inovace demonstračních pokusů, motivačních experimentů i laboratorních cvičení spolupracujeme např. s italskými kolegy z:

  • Department of Mathematics and Physics ‘Ennio De Giorgi’, University of Salento
  • Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, Lecce, Italy
  • Studio di Catalogazione e Conservazione Strumenti Scientifici, Casarza Ligure, GE, Italy

Výstupem této spolupráce jsou například tyto publikace: