Státní závěrečné zkoušky

Termíny státních závěrečných zkoušek v roce 2018

Nanotechnologie Bc. (předseda prof. Mašláň)

8. 2.; 14. 6. vždy od 8.00 hod. v místnosti LP 4.005

Nanotechnologie Mgr. (předseda prof. Mašláň)

9. 2.; 15. 6. vždy od 8.00 hod. v místnosti LP 4.005

Aplikovaná fyzika Bc. (předseda prof. Mašláň)

8. 2.; 11. 6. vždy od 8.00 hod. v místnosti LP 4.005

Aplikovaná fyzika Mgr. (předseda prof. Mašláň)

9. 2.; 12. 6. vždy od 8.00 hod. v místnosti LP 4.005

Fyzika (učitelství) Bc. (předseda prof. Opatrný)

24. 1.; 6. 6.; 29. 8. vždy od 8.00 hod. v místnosti LP 4.005

Fyzika (učitelství) Mgr. (předsedkyně prof. Nezvalová)

29. 1.; 4. 6.; 27. 8. vždy od 9.00 hod. v místnosti LP 4.005

Obhajoby probíhají v den SZZ.

Diplomové a bakalářské práce se odevzdávají vždy 3 týdny před termínem obhajob na sekretariát KEF ve dvojím vyhotovení, diplomové práce vždy v pevné vazbě, u bakalářských je povolena jedna práce ve vazbě kroužkové.

Nejpozději 3 týdny před konáním SZZ studenti uzavírají ročník na studijním oddělení.

Ped-Ps (předsedkyně prof. Nezvalová)

30. a 31. 1.; 5. 6.; 28. 8. vždy od 9.00 hod. v místnosti LP 2.004