Státní závěrečné zkoušky

Termíny státních závěrečných zkoušek v roce 2019

Nanotechnologie Bc. (předseda prof. Mašláň)

4. 2., 11. 6. a 26. 8. vždy od 8.00 hod. v místnosti LP 4.005

Nanotechnologie Mgr. (předseda prof. Mašláň)

4. 2., 12. 6. a 27. 8. vždy od 8.00 hod. v místnosti LP 4.005

Aplikovaná fyzika Bc. (předseda prof. Mašláň)

4. 2., 10. 6. a 26. 8. vždy od 8.00 hod. v místnosti LP 4.005

Aplikovaná fyzika Mgr. (předseda prof. Mašláň)

4. 2., 14. 6. a 27. 8. vždy od 8.00 hod. v místnosti LP 4.005

Fyzika (učitelství) Bc. (předseda prof. Opatrný)

6. 2., 12. 6. a 28. 8. vždy od 8.00 hod. v místnosti LP 4.001

Fyzika (učitelství) Mgr. (předsedkyně prof. Nezvalová)

5. 2., 14. 6. vždy od 9.00 hod. v místnosti LP 4.001

Obhajoby probíhají v den SZZ.

Diplomové a bakalářské práce se odevzdávají vždy 3 týdny před termínem obhajob na sekretariát KEF ve dvojím vyhotovení, diplomové práce vždy v pevné vazbě, u bakalářských je povolena jedna práce ve vazbě kroužkové.

Nejpozději 3 týdny před konáním SZZ studenti uzavírají ročník na studijním oddělení.

Ped-Ps (předsedkyně prof. Nezvalová)

6. 2., 10. 6. vždy od 9.00 hod. v místnosti LP 2.004