Laboratoř termodynamiky a molekulové fyziky

V rámci základního praktika KEF MOT a KEF/FP3 se zde měří úlohy z molekulové fyziky a termodynamiky (molární teplo plynů, odvození stavové rovnice, prostup tepla, povrchové napětí, viskozita). V laboratoři probíhá také seminář Pokusy s jednoduchými pomůckami KEF/PJD.

Seznam měřených úloh:

Úlohy zaměřené na

  • izoprocesy plynů,
  • experimentální měření vybraných charakteristik plynů (molární tepelná kapacita, Poissonova konstanta),
  • teplotní roztažnost pevných látek a kapalin,
  • kalorimetrii,
  • experimentální měření viskozity tekutin,
  • experimentální měření povrchového napětí kapalin,
  • experimentální měření tepelné vodivosti materiálů,
  • studium elektromagnetického záření,...

Úlohy se obměňují a inovují.

Höpplerův viskozimetr