Aplikovaná fyzika

Studijní obor Aplikovaná fyzika si klade cíl vychovávat absolventy se samostatným a tvořivým přístupem k experimentální práci v oborech fyzikální experimentální techniky. Obor vychovává studenty s důrazem na vysokou profesionalitu v oborech matematicko-fyzikálních, elektronice a přístrojové fyzice, výpočetní technice a programování, v řízení experimentu, moderních elektronických měřících metodách a zvládnutí metrologického zajištění výrobních procesů. Důkladná příprava je specializovaná zejména na tři volitelné obory

  • Experimentální částicová fyzika a astrofyzika,
  • Aplikovaná fotonika a metrologie,
  • Jaderné spektroskopické metody.  

Profil absolventa

Absolvent magisterského studijního oboru "Aplikovaná fyzika" získá potřebné znalosti v oborech matematicko-fyzikálních, elektronice a přístrojové fyzice, výpočetní technice, v experimentální technice a měřicích metodách, porozumí standardním počítačem řízeným systémům. V laboratorních podmínkách si ověří užití aplikačních programů při návrhu a realizaci měřících přístrojů a systémů. Absolvent Aplikované fyziky nalezne uplatnění v průmyslu, vývoji, v základním i aplikovaném fyzikálním výzkumu, v regionálních výzkumných centrech, ve zkušebnách závodů, při certifikaci výrobků a jako metrolog závodu.