Projekty / Projects

ERASMUS+

Operační program Výzkum, Vývoj a Vzdělávání / Operational Programme for Research, Development and Education

 • 2018–2022: CZ.02.1.01/0.0/0.0/17_049/0008408,  Hydrodynamický design čerpadel (hlavní řešitel Centrum hydraulického výzkumu spol. s r.o., hlavní řešitel za UP Miroslav Mašláň)
 • 2017–2022: CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_018/0002424, Modernizace doktorského studia fyziky, chemie a biochemie na PřF UP (hlavní řešitel Jaromír Fiurášek)
 • 2017–2019: CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_017/0002480, Modernizace výzkumných infrastruktur pro potřeby doktorského studia fyziky, chemie a biochemie na PřF UP (hlavní řešitel Jaromír Fiurášek)
 • 2017–2019: CZ.02.3.68/.0/0.0/16_011/669, PŘÍRODA – PŘÍRodovědné Oborové Didaktiky A praktikující učitel (hlavní řešitel Ostravská univerzita, hlavní řešitel za UP Jan Říha)
 • 2016–2019: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_011/0000660, Podpora společenství praxe jako nástroj rozvoje klíčových kompetencí
 • 2017–2019: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_011/0000665, Didaktika - Člověk a příroda A (hlavní řešitel Západočeská univerzita v Plzni, hlavní řešitel za UP Renata Holubová)

Technologická agentura (TAČR) / Technology Agency

 • 2018–2019: Proof-of-concept TG01010080, IronPhaseMeter (řešitel Jiří Pechoušek)

Ministerstvo průmyslu a obchodu / Ministry of Industry and Trade

 • 2016–2020: Projekt TRIO Progresivní řešení hydraulického designu čerpadel extrémních výkonů pro "Voda-Sucho" SIGMA Výzkumný a vývojový ústav, s.r.o. (za UP řešitel Miroslav Mašláň)

Studentská grantová soutěž na UP (IGA) / Internal Students Grants

 • 2018–2019: IGA_PrF_2018_002, Aplikovaná fyzika ve vývoji měřicích zařízení a metod pro nanomateriálový výzkum (řešitel Jiří Pechoušek)

Ukončené projekty (od roku 2010) / Completed projects

Vzdělávání pro konkurenceschopnost / Education for Competitiveness Operational Programme

Kontakt / AMVIS

 • 2012–2014: Magnetické nanočástice pro včasnou diagnostiku a terapii plicní arteriální hypertenze (PAH), AMVIS (řešitel Roman Kubínek)

Fond rozvoje vysokých škol (FRVŠ)

 • 2013: Rozvoj laboratoře pro praktickou výuku nanotechnologií v oblasti nanoskopie (řešitel Miroslav Mašláň)
 • 2012: Vývoj inteligentních měřících a řídících modulů na bázi virtuální instrumentace (řešitel Petr Novák)

Studentská grantová soutěž na UP (IGA) / Internal Students Grants

 • 2017–2018: IGA_PrF_2017_011, Aplikovaná fyzika ve vývoji měřicích zařízení a metod pro nanomateriálový výzkum (řešitel Jiří Pechoušek)
 • 2016-2017: IGA_PrF_2016_022, Aplikovaná fyzika ve vývoji měřicích zařízení a metod pro nanomateriálový výzkum (řešitel Jiří Pechoušek)

Inovační vouchery Olomouckého kraje / Innovation vouchers of Olomouc Region

 • 2015: Inovační řešení kontroly slitinových povlaků a tloušťky Zn vrstvy (řešitel Jan Říha, spolupráce s firmou GALVA s.r.o.)
 • 2014–2015: Výroba komponent pro modelová čerpadla technologií kovového 3D tisku (řešitel Luděk Bartoněk, spolupráce s firmou Centrum hydraulického výzkumu spol. s r.o.)
 • 2014–2015: Aplikace nanotechnologií na úpravu ložiskových a hydraulických povrchů čerpadel (řešitel Miroslav Mašláň, spolupráce s firmou SIGMA Výzkumný a vývojový ústav, s.r.o.)
 • 2015–2016: Analýza parametrů ovlivňujících výslednou kvalitu obrazu projekční techniky (řešitel Jan Říha, spolupráce s firmou SAJM COMP s.r.o.)

Technologická agentura (TAČR) / Technology Agency

 • 2017–2018: Proof-of-concept TG01010080, Malé pece pro Mössbauerovy spektrometry (řešitel Jiří Pechoušek)
 • 2017–2018: Proof-of-concept, Biomechanické hodnocení metod stabilizace kadaverózní lidské páteře (řešitel Luděk Bartoněk)
 • 2016–2018: Proof-of-concept TG01010080, Rezonanční Mössbauerovův spektrometr (řešitel Petr Novák)
 • 2016–2017: Proof-of-concept TG01010080, Systém detekce nízkých amplitud detekovaných signálů (řešitel Petr Novák)
 • 2015–2017: Proof-of-concept TG01010080, M2π Austinometr (řešitel Jiří Pechoušek)

Ministerstvo školství / Ministry of Education

 • 2017–2018: Mobility ČR-ČLR 8H17065, Užití in-situ Mössbauerovy spektroskopie při vývoji železo-obsahujících katalyzátorů pro hydrogenaci CO2 (hlavní řešitel Jiří Pechoušek)