Seznam doktorandů

Mgr. Anna Krčmářová
Téma: Konstrukce konceptuální znalosti a kreativity při řešení fyzikálních problémů prostřednictvím divergentních úloh
Školitel: doc. Kubínek
Rok zahájení: 2018
Obor: Didaktika fyziky
Forma studia: prezenční
Adresa: 17. listopadu 7
Pracovna: Pevnost poznání
Telefon: +420 58 563 4143
Email: anna.krcmarova01@upol.cz

Mgr. Roman Chvátal
Téma: Science centrum jako součást vzdělávacího systému v ČR
Školitel: doc. Kubínek
Rok zahájení: 2018
Obor: Didaktika fyziky
Forma studia: prezenční
Adresa: 17. listopadu 7
Pracovna: Pevnost poznání
Telefon: +420 58 563 4141
Email: roman.chvatal@upol.cz

Mgr. Martin Ochmann
Téma: Užití mikrovlnného záření k přípravě a charakterizaci nanomateriálů
Školitel: doc. Machala
Rok zahájení: 2017
Obor: Aplikovaná fyzika
Forma studia: prezenční
Adresa: 17. listopadu 12
Pracovna: 4.014
Telefon: +420 58 563 4150
Email: martin.ochmann01@upol.cz

Irina Danilova
Téma: Studium moderních materiálů pomocí optických spektroskopických metod
Školitel: prof. Mašláň
Rok zahájení: 2017
Obor: Aplikovaná fyzika
Forma studia: prezenční
Adresa: 17. listopadu 12
Pracovna: 4.014
Telefon: +420 58 563 4150
Email: irina.mustaeva01@upol.cz

Mgr. Antonín Opíchal
Téma: Řízení experimentu MASHA pomocí vestavných kontrolérů
Školitel: doc. Pechoušek
Rok zahájení: 2016
Obor: Aplikovaná fyzika
Forma studia: prezenční
Adresa: SÚJV Dubna, Rusko
Email: antonin.opichal@upol.cz

Mgr. Josef Kopp
Téma: Nanomateriály pro skladování plynů a katalytické procesy
Školitel: doc. Pechoušek
Rok zahájení: 2016
Obor: Aplikovaná fyzika
Forma studia: prezenční
Adresa: Šlechtitelů 21
Pracovna: VTP, blok C, 2.26
Telefon: +420 58 563 1413
Email: josef.kopp01@upol.cz

Mgr. Marek Jiruš
Téma: In situ Mössbauerova spektroskopie v mikroreaktoru
Školitel: doc. Pechoušek
Rok zahájení: 2016
Obor: Aplikovaná fyzika
Forma studia: prezenční
Adresa: Šlechtitelů 21
Pracovna: VTP, blok C, 2.26
Telefon: +420 58 563 1413
Email: marek.jirus01@upol.cz

Mgr. Lukáš Dokoupil
Téma: Modifikace piezoelektrických materiálů a jejich využití při získávání energie
Školitel: doc. Pechoušek
Rok zahájení: 2016
Obor: Aplikovaná fyzika
Forma studia: prezenční
Adresa: Šlechtitelů 21
Pracovna: VTP, blok C, 2.25
Telefon: +420 58 563 1413
Email: lukas.dokoupil01@upol.cz

Mgr. Fredericus Marinus Anne Linderhof
Téma: Mössbauerova spektroskopie s detekcí konverzních elektronů
Školitel: prof. Mašláň
Rok zahájení: 2016
Obor: Aplikovaná fyzika
Forma studia: prezenční
Adresa: Šlechtitelů 21
Pracovna: VTP, blok C, 2.26
Telefon: +420 58 563 1413
Email: fredericus.linderhof01@upol.cz

Mgr. Pavla Šretrová
Téma: Využití jaderných úhlových korelací a Mössbauerovy spektroskopie ke studiu vlastností materiálů
Školitel: doc. Machala
Rok zahájení: 2016
Obor: Aplikovaná fyzika
Forma studia: prezenční
Adresa: 17. listopadu 12
Pracovna: 4.014
Telefon: +420 58 563 4150
Email: pavla.sretrova01@upol.cz

Mgr. Leo Schlattauer
Téma: Víceparametrové zpracování impulzů v jaderné experimentální technice
Školitel: doc. Pechoušek
Rok zahájení: 2015
Obor: Aplikovaná fyzika
Forma studia: prezenční
Adresa: SÚJV Dubna, Rusko
Email: leo.schlattauer@upol.cz

Mgr. Vlastimil Vrba
Téma: Studium vlastností pevných látek pomocí hyperjemných metod
Školitel: prof. Mašláň
Rok zahájení: 2015
Obor: Aplikovaná fyzika
Forma studia: prezenční
Adresa: 17. listopadu 12
Pracovna: 4.011
Telefon: +420 58 563 4152
Email: vlastimil.vrba@upol.cz

Mgr. Dimitry Zyabkin
Téma: Studium nanostrukturovaných a amorfních materiálů
Školitel: prof. Mašláň
Rok zahájení: 2015
Obor: Aplikovaná fyzika
Forma studia: prezenční
Adresa: 17. listopadu 12
Pracovna: 4.014
Telefon: +420 58 563 4150
Email: dmitry.zyabkin01@upol.cz

Mgr. Tomáš Ingr
Téma: Tvorba nanostruktur pro nanoelektroniku
Školitel: doc. Kubínek
Rok zahájení: 2014
Obor: Aplikovaná fyzika
Forma studia: prezenční
Adresa: 17. listopadu 12
Pracovna: 4.020
Telefon: +420 58 563 4103
Email: tomas.ingr@upol.cz

Mgr. David Smrčka
Téma: Studium vlastností amorfních a nanokrystalických materiálů pomocí jaderného dopředného rozptylu a Mössbauerovy spektroskopie
Školitel: doc. Kubínek
Rok zahájení: 2013
Obor: Aplikovaná fyzika
Forma studia: prezenční
Adresa: 17. listopadu 12
Pracovna: 4.020
Telefon: +420 58 563 4103
Email: david.smrcka@upol.cz

Mgr. Lucie Kolářová
Téma: Nanotechnologie jako obor moderní fyziky s mezipředmětovými vazbami
Školitel: doc. Tuček
Rok zahájení: 2012
Obor: Didaktika fyziky
Forma studia: prezenční
Adresa: 17. listopadu 12
Pracovna: 4.011
Telefon: +420 58 563 4152
Email: lucie.kolarova@upol.cz

Mgr. Tomáš Krátký
Téma: Tvarová optimalizace hydraulických povrchů oběžného kola a statorových částí hydrodynamického čerpadla
Školitel: doc. Bartoněk
Rok zahájení: 2012
Obor: Aplikovaná fyzika
Forma studia: kombinovaná
Email: tomas.kratky03@upol.cz

Mgr. Vladislav Janák
Téma: Aplikace digitálního zpracování obrazu ve fyzikálních experimentech
Školitel: doc. Bartoněk
Rok zahájení: 2012
Obor: Aplikovaná fyzika
Forma studia: prezenční
Adresa: 17. listopadu 12
Pracovna: 4.029
Telefon: +420 58 563 4181
Email: vladislav.janak01@upol.cz

Mgr. Zdeněk Pucholt
Téma: Modelové a simulační animace ve výuce fyziky a jejich didaktické využití
Školitel: prof. Mašláň
Rok zahájení: 2012
Obor: Didaktika fyziky
Forma studia: prezenční
Adresa: 17. listopadu 12
Pracovna: 4.020
Telefon: +420 58 563 4103
Email: zdenek.pucholt@upol.cz

Mgr. Marie Ličková
Téma: Moderní trendy ve výuce fyziky vedoucí k podpoře mezipředmětových vazeb fyziky a biologie
Školitel: doc. Kubínek
Rok zahájení: 2010
Obor: Didaktika fyziky
Forma studia: prezenční
Email: marie.lickova01@upol.cz