Vibrační viskozimetr SV-1A

Vibrační viskozimetr měří viskozitu detekcí elektrického proudu nutného k rezonanci snímacích destiček konstantní frekvencí 30 Hz a amplitudě méně než 1 mm. Potřebné množství vzorku je 2 ml. Rozsah měření je 0,3 mPas až 1000 mPas. Opakovatelnost měření 1%, možnost temperace vzorku.

 • Nově vytvořená vibrační metoda umožňuje vysokou přesnost a široký rozsah měření bez nutnosti výměny snímacích částí! Vibrační viskozimetr série SV měří viskozitu zjištěním hodnoty budicího elektrického proudu potřebného pro rezonanci dvou snímacích částí při konstantní frekvenci 30 Hz a amplitudě nižší než 1 mm
 • měření v reálném čase
 • měření teploty
 • kontinuální měření
 • kalibrace viskozity
 • jednoduchá, jednobodová nebo dvoubodová kalibrace
 • měření nenewtonských kapalin. Tenké snímací destičky způsobují pouze minimální změnu struktury vzorku, což umožňuje měření stabilních hodnot viskozity
 • měření pěnových a pěnivých vzorků
 • měření tekoucích vzorků. Je možné měřit viskozitu tekoucích vzorků, včetně tekutin v turbulentním proudění
 • malé množství měřeného vzorku. Pro měření stačí cca 35 ml vzorku (2 ml pro SV-1A)
 • jednoduché čištění
 • měření koloidních roztoků a gelů. Např. u škrobů může být prováděno měření v průběhu změny materiálových charakteristik
 • standard RS-232C interface
 • sběr dat a grafický software. WinCT-Viscosity (RsVisco) je software pro přenos měřených dat viskozity a teploty do PC a ke grafickému zobrazení změn v reálném čase pro analýzu