Vysokorychlostní kamera

Pracoviště má k dispozici vysokorychlostní kameru HiSpec 1 Lite 2G color firmy Fastec Imaging. Maximální rozlišení této kamery je 704 × 528 pixelů, maximální snímkovací frekvence kamery je 1000 fps. S pamětí 2 GB umožňuje zaznamenat při plném rozlišení videosekvenci o délce trvání 5,8 s. Při natáčení lze však nastavit libovolnou obdélníkovou oblast zájmu a prodloužit tak maximální délku záznamu.

Nejkratší expoziční doba kamery jsou 2 μs. Kamera se k počítači připojuje pomocí rozhraní Ethernet. Kamera umožňuje ukládat záznam ve formátech jpg, png, tiff, bmp a avi. V případě, že je zvoleno ukládání bitmapy (jpg, png,...), kamera ukládá všechny snímky vhodně očíslované do jedné složky. Kamera navíc umožňuje ovládání snímkování externím signálem a lze tak například synchronizovat snímkování z více kamer zároveň, nebo synchronizovat snímání kamery s externím osvětlením (stroboskopem, bleskem), případně pořizovat pouze jednotlivé snímky v přesně požadovaných okamžicích.