Státní závěrečné zkoušky

Termíny státních závěrečných zkoušek v roce 2017

Nanotechnologie Bc. (předseda prof. Mašláň)

9. 2. , 9. 6., 31. 8.  vždy od 8.00 hod. v místnosti LP 4.005

Nanotechnologie Mgr. (předseda prof. Mašláň)

9. 2., 12. 6., 1. 9. vždy od 8.00 hod. v místnosti LP 4.005

Aplikovaná fyzika Bc. (předseda prof. Mašláň)

9. 2., 8. 6., 31. 8. vždy od 8.00 hod. v místnosti LP 4.005

Aplikovaná fyzika Mgr. (předseda prof. Mašláň)

9. 2., 12. 6., 1. 9.  vždy od 8.00 hod. v místnosti LP 4.005

Fyzika (učitelství) Bc. (předseda prof. Opatrný)

8. 2., 7. 6., 30. 8. vždy od 8.00 hod. v místnosti LP 4.005

Fyzika (učitelství) Mgr. (předsedkyně prof. Nezvalová)

7. 2., 6. 6., 29. 8.  vždy od 9.00 hod. v místnosti LP 4.005

Obhajoby probíhají v den SZZ.

Diplomové a bakalářské práce se odevzdávají vždy 3 týdny před termínem obhajob na sekretariát KEF ve dvojím vyhotovení, diplomové práce vždy v pevné vazbě, u bakalářských je povolena jedna práce ve vazbě kroužkové.

Ped-Ps (předsedkyně prof. Nezvalová)

6. 2., 5. 6., 28. 8. vždy od 9.00 hod. v místnosti LP 2.004