Čeněk Kodejška

RNDr. Čeněk Kodejška, Ph.D.
Zařazení: odborný asistent
Adresa: 17. listopadu 12
Pracovna: 4.020
Telefon: +420 58 563 4104
Email: cenek.kodejska@upol.cz
 • Vědecké zaměření: didaktika fyziky – motivační experimenty, fyzikální experimenty s využitím zvukové karty PC, tvorba učebních pomůcek, problémové úlohy, badatelsky orientovaná výuka, konstruktivistické pojetí výuky
 • Vede předměty
  • KEF/PPO1 Praktikum školních pokusů I,
  • KEF/PPO2 Praktikum školních pokusů II,
  • KEF/ŘFÚ Řešení fyzikálních úloh,
  • KEF/TUP Tvorba učebních pomůcek,
  • KEF/PVF Počítače ve výuce fyziky,
  • KEF/DSF1 Doplňkový seminář ke studiu fyziky 1,
  • KEF/DSF2 Doplňkový seminář ke studiu fyziky 2,
  • KEF/ICTFV ICT ve fyzikálním vzdělávání
  a cvičení
  • KEF/FYCV Cvičení z fyziky,
  • KEF/FPN1 Fyzikální praktikum (mech. a mol. fyzika).
 • Vystudoval učitelství matematiky a fyziky na Přírodovědecké fakultě
  Univerzity Palackého (1995), doktoráty získal v oboru Didaktika fyziky
  (2011, 2016).
Další informace
Zodpovídá za laboratoře: