Personální složení

Vedení katedry

Vedoucí oddělení


Profesoři

Docenti

Odborní pracovníci s vysokoškolským vzděláním

Doktorandi (s částečným úvazkem)

Doktorandi

Technicko-hospodářští pracovníci


Externí vyučující

  • doc. Mgr. Jana Kukutschová, Ph.D. (Centrum nanotechnologií, VŠB-TU Ostrava)
  • doc. Mgr. Jiří Tuček, Ph.D. (RCPTM, Univerzita Palackého)
  • Mgr. Dalibor Jančík, Ph.D. (RCPTM, Univerzita Palackého)
  • Mgr. Jan Filip, Ph.D. (RCPTM, Univerzita Palackého)
  • Mgr. Zdenka Medříková, Ph.D. (RCPTM, Univerzita Palackého)
  • Mgr. Kateřina Poláková, Ph.D. (RCPTM, Univerzita Palackého)

Emeritní profesoři

  • prof. RNDr. Lubomír Dvořák, CSc.