Personální složení

Vedení katedry

Vedoucí oddělení


Profesoři

Docenti

Odborní asistenti

Lektoři

Vědečtí pracovníci

Laboranti

Doktorandi

Seznam doktorandů

Technicko-hospodářští pracovníci


Externí vyučující

  • Ing. Filip Auinger
  • ak. mal. Mária Danielová
  • Ing. Mgr. Kateřina Peterek Dědková, Ph.D. (VŠB-TU Ostrava)
  • Mgr. Jan Filip, Ph.D. (RCPTM)
  • prof. Mgr. Jana Kukutschová, Ph.D. (Centrum nanotechnologií, VŠB-TU Ostrava)
  • Dr. Ing. Petr Kubečka (VTP)
  • Mgr. Kateřina Poláková, Ph.D. (CATRIN)

Emeritní profesoři