Personální složení

Vedení katedry

Vedoucí oddělení


Profesoři

Docenti

Odborní asistenti

Lektoři

Vědečtí pracovníci

Doktorandi

Seznam doktorandů

Technicko-hospodářští pracovníci


Externí vyučující

  • Ing. Filip Auinger
  • Ing. Mgr. Kateřina Peterek Dědková, Ph.D. (VŠB-TU Ostrava)
  • Mgr. Jiří Kříž (Slovanské gymnázium Olomouc)
  • prof. Mgr. Jana Kukutschová, Ph.D. (Centrum nanotechnologií, VŠB-TU Ostrava)
  • Mgr. Helena Sedláčková

Emeritní profesoři

  • prof. RNDr. Lubomír Dvořák, CSc.