Seznam proběhlých akcí v rámci projektu AF-NET

Slovo úvodem

 1. Nulté setkání projektu
  Typ:Seminář
  Datum:16. 6. 2011
  Účast:35
  Cílem akce je vzájemné seznámení řešitelů projektu a naplánování řešení projektu
  Materiály k akci
 2. Vzdáleně ovládaná laboratoř
  Typ:Veřejná akce
  Datum:3. 9. 2011
  Účast:nesledována
  Prezentace zaměřená na propagaci vzdáleně ovládané laboratoře
  Materiály k akci
 3. Seminář videokonference
  Typ:Seminář
  Datum:10. 11. 2011
  Účast:20
  Cílem akce je seznámení řešitelů s možností využití videokonference a dostupným vybavení, vzešlým z výběrového řízení
  Materiály k akci
 4. Nabídka studentských prací a praxí v oblasti fyziky
  Typ:Workshop
  Datum:7. 12. 2011
  Účast:74
  Workshop zaměřený na prezentaci jednotlivých výzkumných skupin s cílem zapojit studenty do řešené problematiky
  Materiály k akci
 5. Fyzikální kaleidoskop
  Typ:Seminář
  Datum:27. 1. 2012
  Účast:14
  Účast řešitelů projektu na Fyzikálním kaleidoskopu
  Materiály k akci
 6. Praxe v elektrotechnické laboratoři
  Typ:Praxe
  Datum:10. 2. 2012
  Účast:17
  Praxe zaměřená na seznámení studentů VOŠ s využitím LabView v měřicí technice
  Materiály k akci
 7. Praxe laserových technologií
  Typ:Praxe
  Datum:11. 4. 2012
  Účast:20
  Cílem praxe bylo seznámení studentů s fyzikálními principy laseru a využitím laserů v praxi, včetně předvedení ukázek
  Materiály k akci
 8. Seminář k tématu videokonferencí
  Typ:Seminář
  Datum:25. 4. 2012
  Účast:5
  Seznámení studentů s problematikou videokonferencí v rámci výuky o využití počítačů
  Materiály k akci
 9. Praxe Honeywell Aerospace s.r.o.
  Typ:Praxe
  Datum:27. 4. 2012
  Účast:2
  Cílem akce bylo seznámit studenty s firemní praxí a aplikací laserových technologií
  Materiály k akci
 10. Schůzka projektu
  Typ:Schůzka
  Datum: 30. 5. 2012
  Účast:74
  Organizační schůzka všech řešitelů projektu ke zhodnocení dosavadního průběhu řešení a naplánování dalších akcí
  Materiály k akci
 11. Noc na hvězdárně
  Typ:Praxe
  Datum:5.–6. 6. 2012
  Účast:8
  Cílem akce bylo pozorování a fotografování unikátního astronomického úkazu – tranzitu planety Venuše.
  Materiály k akci
 12. Prezentace projektu na konferenci
  Typ:Veřejná akce
  Datum:3. 9. 2012
  Účast:11
  Cílem akce bylo seznámit účastníky konference s probíhajícím projektem
  Materiály k akci
 13. Praxe nanotechnologie na SLO
  Typ:Praxe
  Datum:20. 9. 2012
  Účast:9
  Seznámení studentů s nanotechnologickou problematikou, řešenou na pracovištích Společné laboratoře optiky
  Materiály k akci
 14. Praxe nanotechnologie v RCPTM
  Typ:Praxe
  Datum:3. 10. 2012
  Účast:12
  Seznámení studentů s nanotechnologickou problematikou, řešenou na pracovištích Regionálního centra pokročilých technologií a materiálů
  Materiály k akci
 15. Pracoviště oboru AF se představují
  Typ:Workshop
  Datum:9. 10. 2012
  Účast:116
  Představení jednotlivých pracovišť novým studentům
  Materiály k akci
 16. Prezentace projektu AFNet na konferenci NTF Brno VUT
  Typ:Veřejná akce
  Datum:11.–12. 10. 2012
  Účast:1
  Příspěvek na konferenci New Trends in Physics
  Materiály k akci
 17. Seminář CCD
  Typ:Seminář
  Datum:16. 10. 2012
  Účast:13
  Seznámení studentů s problematikou využití CCD prvků a zpracování obrazu
  Materiály k akci
 18. Seminář Technický boroskop
  Typ:Seminář
  Datum:23. 10. 2012
  Účast:16
  Seznámení studentů s využitím technického boroskopu
  Materiály k akci
 19. Praxe v podniku MUBEA - HZP s.r.o.
  Typ:Praxe
  Datum:24. 10. 2012
  Účast:34
  Cílem akce bylo seznámení studentů s průmyslovou aplikací optických principů
  Materiály k akci
 20. NI Days
  Typ:Praxe
  Datum:25. 10. 2012
  Účast:14
  Praxe na využití LabView a přístrojů National Instruments
  Materiály k akci
 21. Příspěvek na konferenci Laser 52
  Typ:Veřejná akce
  Datum:31. 10. 2012
  Účast:2
  Cílem akce byla propagace projektu
  Materiály k akci
 22. Možnosti studia fyzikálních oborů
  Typ:Seminář
  Datum:23. 11. 2012
  Účast:50
  Prezentace možností studia fyziky na UP Olomouc studentům vyšší odborné školy
  Materiály k akci
 23. Celulární automaty a Wolfram Science Summer School
  Typ:Seminář
  Datum:29. 11. 2012
  Účast:48
  Seznámení studentů s možnostmi programu Mathematica a možností účasti na Wolfram Science Summer School
  Materiály k akci
 24. Moderní způsoby modulace světla
  Typ:Seminář
  Datum:10. 12. 2012
  Účast:4
  Cílem akce je seznámit studenty s využitím prostorového modulátoru světla
  Materiály k akci
 25. Vybrané kapitoly z problematiky číslicových a měřicích systémů a optických technologií
  Typ:Seminář
  Datum:13. 12. 2012
  Účast:25
  Seminář, týkající se vybraných témat z oblasti číslicových a měřicích systémů a optických technologií
  Materiály k akci
 26. Prezentace laboratoří SLO
  Typ:Seminář
  Datum:11. 1. 2013
  Účast:44
  Prohloubení znalostí studentů v oblasti optických technologií
  Materiály k akci
 27. Kaleidoskop fyziky
  Typ:Veřejná akce
  Datum:11. 1. 2013
  Účast:nesledována
  Prezentace projektu na Kaleidoskopu fyziky
  Materiály k akci
 28. Vývoj nezaměstnanosti
  Typ:Seminář
  Datum:1. 2. 2013
  Účast:nesledována
  Seznámení studentů s aktivitami Úřadu práce
  Materiály k akci
 29. Odborná stáž v České společnosti pro jakost
  Typ:Stáž
  Datum:11.–13. 3. 2013
  Účast:1
  Účast na akci věnované metrologii
  Materiály k akci
 30. Využití laseru v průmyslu
  Typ:Workshop
  Datum:17. 3. 2013
  Účast:2
  Účast na konferenci o nejnovějších trendech v laserových aplikacích
  Materiály k akci
 31. Ampér 2013
  Typ:Praxe
  Datum:30. 3. 2013
  Účast:15
  Účast na veletrhu Ampér 2013 a praxe u stánku SLO
  Materiály k akci
 32. Ústav přístrojové techniky Brno
  Typ:Praxe
  Datum:5. 4. 2013
  Účast:24
  Praxe studentů na brněnském pracovišti
  Materiály k akci
 33. Seminář APMS
  Typ:Seminář
  Datum:12. 4. 2013
  Účast:7
  Seznámení studentů s metodami analogového programování
  Materiály k akci
 34. Elektronová a atomární mikroskopie
  Typ:Praxe
  Datum:2. 5. 2013
  Účast:3
  Seznámení studentů s mikroskopickými technikami
  Materiály k akci
 35. Projekt ELI
  Typ:Seminář
  Datum:2. 5. 2013
  Účast:20
  Přednáška o jaderném rezonančním rozptylu
  Materiály k akci
 36. Honeywell Aerospace s.r.o
  Typ:Praxe
  Datum:3. 5. 2013
  Účast:11
  Odborná praxe ve firmě Honeywell Aerospace s.r.o, zaměřená na metody kontroly výroby.
  Materiály k akci
 37. Využití laserů v mimoprůmyslových aplikacích
  Typ:Workshop
  Datum:6. 5. 2013
  Účast:7
  Vzájemné seznámení studentů fyziky s aplikacemi laserů mimo průmysl
  Materiály k akci
 38. Moderní technologie ve výrobě a zpracování materiálů
  Typ:Seminář
  Datum:9. 5. 2013
  Účast:14
  Seznámení studentů s moderními metodami zpracování a výroby materiálů
  Materiály k akci
 39. Mikroskopie 2013
  Typ:Veřejná akce
  Datum:13. 5. 2013
  Účast:1
  Účast na konferenci
  Materiály k akci
 40. Praxe ČMI
  Typ:Praxe
  Datum:17. 5. 2013
  Účast:6
  Videokonferenční praxe zaměřená na klaibraci digitálních elektroměrů
  Materiály k akci
 41. Praxe nanofotonika a nanoelektronika
  Typ:Praxe
  Datum:19.–23. 5. 2013
  Účast:1
  Cílem akce bylo prohloubení znalostí o nanoelektronice formou praxí na zavedených pracovištích
  Materiály k akci
 42. Čeljabinský meteorit
  Typ:Seminář
  Datum:20. 5. 2013
  Účast:22
  Cílem semináře byla prezentace současného stavu sledování aktuálního fyzikálního jevu: dobře zdokumentovaného pádu meteoritu
  Materiály k akci
 43. Schůzka projektu
  Typ:Schůzka
  Datum:21. 5. 2013
  Účast:27
  Organizační schůzka řešitelů projektu
  Materiály k akci
 44. Praxe ČMI
  Typ:Praxe
  Datum:24. 5. 2013
  Účast:6
  Praxe v Českém metrologickém institutu, tentokrát osobně, bez videokonference
  Materiály k akci
 45. Seminář VOŠ
  Typ:Seminář
  Datum:28. 5. 2013
  Účast:49
  Seminář pro studenty vyšší odborné školy
  Materiály k akci
 46. SVS FEM ANSYS
  Typ:Veřejná akce
  Datum:12. 6. 2013
  Účast:1
  Účast na konferenci 21 SVS FEM ANSYS Users' Group Meeting and Conference 2013
  Materiály k akci
 47. Trendy ve vzdělávání
  Typ:Veřejná akce
  Datum:19. 6. 2013
  Účast:1
  Účast na konferenci a prezentace projektu
  Materiály k akci
 48. Technické vzdělávání v informační společnosti
  Typ:Veřejná akce
  Datum:19. 6. 2013
  Účast:1
  Účast na konferenci a propagace projektu
  Materiály k akci
 49. Roboti
  Typ:Workshop
  Datum:21. 6. 2013
  Účast:19
  Workshop s tématem roboti
  Materiály k akci
 50. VF Černá Hora
  Typ:Praxe
  Datum:24. 6. 2013
  Účast:14
  Praxe ve firmě VF, a. s., Černá Hora
  Materiály k akci
 51. Konference LPHYX
  Typ:Veřejná akce
  Datum:15. 7. 2013
  Účast:2
  Účast na konferenci a propagace projektu
  Materiály k akci
 52. Propagace Žurnál online
  Typ:Veřejná akce
  Datum:31. 7. 2013
  Účast:1
  Propagace projektu pomocí článků
  Materiály k akci
 53. Stáž Fyzikální ústav
  Typ:Stáž
  Datum:7. 8. 2013
  Účast:1
  Studentská stáž z oblasti nanoelektroniky
  Materiály k akci
 54. Přístrojová a Počítačová fyzika
  Typ:Seminář
  Datum:23. 9. 2013
  Účast:7
  Úvodní schůzka se studenty oborů Přístrojová fyzika a Počítačová fyzika
  Materiály k akci
 55. Propagace
  Typ:Veřejná akce
  Datum:25. 9. 2013
  Účast:4
  Propagace projektu na konferenci
  Materiály k akci
 56. Zpracování obrazu
  Typ:Seminář
  Datum:25. 9. 2013
  Účast:12
  Seminář zaměřený na zpracování obrazu
  Materiály k akci
 57. Inzerát
  Typ:Veřejná akce
  Datum:30. 9. 2013
  Účast:1
  Příprava propagačního článku o projektu
  Materiály k akci
 58. Praxe elektrická měření
  Typ:Praxe
  Datum:10. 10. 2013
  Účast:7
  Úloha měření parametrů neznámé cívky
  Materiály k akci
 59. Částicová fyzika
  Typ:Seminář
  Datum:31. 10. 2013
  Účast:11
  Prezentace výsledků z projektu ATLAS
  Materiály k akci
 60. Prezentace výzkumných laboratoří
  Typ:Seminář
  Datum:6. 11. 2013
  Účast:32
  Prezentace výzkumných laboratoří pro studenty VUT Brno
  Materiály k akci
 61. NI Days
  Typ:Stáž
  Datum:7. 11. 2013
  Účast:16
  Praxe na NI Days
  Materiály k akci
 62. NI Maďarsko
  Typ:Stáž
  Datum:20.–22. 11. 2013
  Účast:40
  Exkurze do výrobních prostor National Instruments v Maďarsku
  Materiály k akci
 63. Představení děkana
  Typ:Veřejná akce
  Datum:27. 11. 2013
  Účast:1
  Představení děkana, předvolební projev
  Materiály k akci
 64. Propagace na konferenci
  Typ:Veřejná akce
  Datum:28. 11. 2013
  Účast:1
  Účast na konferenci a propagace projektu
  Materiály k akci
 65. Řádkové snímače
  Typ:Praxe
  Datum:3. 12. 2013
  Účast:12
  Úloha komunikace s řádkovým CCD snímačem
  Materiály k akci
 66. Optické měřicí metody
  Typ:Praxe
  Datum:9. 12. 2013
  Účast:5
  Praxe z optických měřicích metod v laboratořích SLO
  Materiály k akci
 67. Informační technologie
  Typ:Seminář
  Datum:11. 12. 2013
  Účast:20
  Seminář o využití informačních technologií pro zpracování obrazu
  Materiály k akci
 68. Den otevřených dveří
  Typ:Veřejná akce
  Datum:17. 1. 2014
  Účast:20
  Podpora celofakultní akce Den otevřených dveří
  Materiály k akci
 69. Podniková metrologie
  Typ:Stáž
  Datum:26. 2. 2014
  Účast:1
  Akce související s problematikou podnikové metrologie
  Materiály k akci
 70. Panelová diskuze Mikroskopie
  Typ:Panelová diskuze
  Datum:25. 3. 2014
  Účast:12
  Panelová diskuze na téma moderní optické průmyslové mikroskopie
  Materiály k akci
 71. Síťová relace ČMI Brno
  Typ:Síťová relace
  Datum:26. 3. 2014
  Účast:12
  Vzdálená prezentace ČMI Brno
  Materiály k akci
 72. Panelová diskuze Dubno
  Typ:Panelová diskuze
  Datum:27. 3. 2014
  Účast:16
  Panelová diskuze na téma letních studentských akcí v SÚJV Dubno
  Materiály k akci
 73. Zpracování obrazu pomocí programu Mathematica
  Typ:Seminář
  Datum:7. 4. 2014
  Účast:5
  Ukázka využití programu Mathematica pro monitorování spalovacích procesů
  Materiály k akci
 74. Praxe Honeywell Aerospace s.r.o
  Typ:Praxe
  Datum:11. 4. 2014
  Účast:12
  Praxe ve firmě Honeywell Aerospace s.r.o, zaměřená na kontrolu kvality výrobků
  Materiály k akci
 75. Laser-Tech s.r.o.
  Typ:Praxe
  Datum:15. 4. 2014
  Účast:16
  Praxe zaměřená na využití a ukázky laserů v průmyslové praxi
  Materiály k akci
 76. Vybrané kapitoly z problematiky číslicových a měřicích systémů
  Typ:Seminář
  Datum:5. 5. 2014
  Účast:9
  Seminář věnovaný aplikacím měřicích systémů dle diplomových prací studentů
  Materiály k akci
 77. Praxe ČMI
  Typ:Praxe
  Datum:14. 5. 2014
  Účast:7
  Návrh metodiky kalibrace etalonových elektroměrů
  Materiály k akci
 78. Praxe ČMI
  Typ:Praxe
  Datum:21. 5. 2014
  Účast:13
  Pokračování předchozí praxe
  Materiály k akci
 79. Praxe ve firmě RMT
  Typ:Praxe
  Datum:5. 6. 2014
  Účast:16
  Seznámení studentů s vývojem a použitím optoelektronického měřicího systému
  Materiály k akci
 80. ČMI Praha
  Typ:Praxe
  Datum:9. 6. 2014
  Účast:9
  Praxe zaměřená na státní a primární etalony
  Materiály k akci
 81. Schůzka s firmou VF, a. s.
  Typ:Schůzka
  Datum:23. 6. 2014
  Účast:2
  Schůzka ve firmě VF, a. s., Černá Hora s cílem domluvy další spolupráce
  Materiály k akci
 82. ČMI Praha
  Typ:Stáž
  Datum:23. 6. 2014
  Účast:1
  Stáž studenta v souvislosti s jeho diplomovou prací
  Materiály k akci
 83. Seminář pro nepedagogické pracovníky
  Typ:Seminář
  Datum:23. 6. 2014
  Účast:18
  Představení nových vúzkumných témat nepedagogickým pracovníkům
  Materiály k akci
 84. Konference iCAIM 2014
  Typ:Veřejná akce
  Datum:24. 2014
  Účast:6
  Účast na konferenci s propagací projektu
  Materiály k akci
 85. Závěrečný seminář
  Typ:Seminář
  Datum:30. 6. 2014
  Účast:32
  Seminář k uplatnitelnosti studentů
  Materiály k akci