KA4

Komunikační a interaktivní platforma AFNet. Centrální komunikační a interaktivní platforma AFNet slouží k prezentaci výsledků ostatních klíčových aktivit a k realizaci diskusních fór AF. Ta jsou nástrojem ke zvýšení povědomí o existenci fyzikálních oborů, informují o výzkumných projektech řešených na zúčastněných pracovištích i o možném uplatnění absolventů. Vzájemné předávání těchto informací vede k modernizaci studijních oborů z pohledu praxe a partnerství.
Plánovanou součástí aktivity je také systematické vyhledávání a propojování dalších spolupracujících vědecko-výzkumných pracovišť na bázi fyziky v Olomouckém regionu a komunikační propojení s Pracovním úřadem Olomouc pro řízení variability a strukturní rozmanitosti výuky, zvyšování konkurenceschopnosti, zaměstnanosti, podpory trhu práce a inovačních řešení.

Server AF-NET

server afnet.upol.cz

Základem komunikační platformy projektu AF-NET je server afnet.upol.cz, viz obrázek.

Tags:

Subscribe to RSS - KA4