Seznam proběhlých akcí v rámci projektu AF-NET

Slovo úvodem

 1. Nulté setkání projektu
  Typ:Seminář

Publikace

 1. J. Křepelka
  Přehled použití tenkých vrstev (PDF, 176 kiB)
  Olomouc 2014
 2. J. Křepelka
  Úvod do teorie optiky tenkých vrstev (PDF, 172 kiB)
  Olomouc 2014
 3. J. Křepelka
  Analytické nástroje návrhu soustav tenkých vrstev (PDF, 232 kiB)
  Olomouc 2014

Stáž u National Instruments Maďarsko

V rámci projektu AFNET se zájemci z řad učitelů a studentů univerzity i vyšší odborné školy zúčastnili zahraniční stáže u firmy National Instruments, předního výrobce měřicí techniky.

Stáž se konala 20. až 22. listopadu 2013 a její součástí byla:

 • exkurze do výrobních prostor v Debrecenu, kombinovaná s účastí na přednáškách (21. 11.)
 • návštěva v maďarské centrále firmy v Budapešti, spojená s další řadou přednášek.

Akce se z projektu zúčastnilo celkem 40 lidí.

 

Tags:

Účast na NIDays 2013

Přednáška Leo Schlattauera

V rámci projektu AFNET se studenti a pracovníci, kteří se věnují problematice elektroniky a elektronických měřicích systémů, zúčastnili akce NIDays 2013. Akce se konala ve čtvrtek 7. listopadu 2013 a byla věnována především využití grafického vývojového prostředí LabVIEW.

Uvedené prostředí je v rámci katedry experimentální fyziky intenzivně využíváno pro vývoj některých měřicích systémů a získání informací o novinkách v systému či jeho využití na jiných pracovištích bylo proto pro studenty velmi přínosné.

Tags:

Jednodenní stáž v Laboratoři laserové technologie SLO UP a FZÚ AV ČR Olomouc

Dne 11. 04. 2012 se ve Společné laboratoři optiky UP a FZÚ AV ČR konala stáž studentů VOŠ SPŠE Olomouc v Laboratoři laserové technologie. Kromě pracovníků SLO a KEF a studentů VOŠ se akce zúčastnili i zaměstnanci VOŠ, celkem 20 osob.

Úvodní prezentace obsahovala seznámení studentů s možnostmi studia fyziky na Přírodovědecké fakultě UP v Olomouci (RNDr. P. Horváth, Ph.D., SLO) a stručné představení pracoviště SLO UP a FZÚ AV ČR.

Tags:

Odborná praxe studentů ve firmě Honeywell Aerospace s.r.o.

Dne 27.4.2012 se konala návštěva studentů v provozu firmy Honeywell Aerospace s.r.o. v Mariánském údolí. Akce se zúčastnili dva studenti. Byli seznámeni s výrobním programem firmy, na programu bylo i osvojení metod kontroly a měření hotových dílců. Studenti PřF UP Olomouc, obor Aplikovaná fyzika se zúčastnili praxe ve firmě Honeywell Aerospace s.r.o., Olomouc - Hlubočky - Mariánské údolí. Po seznámení s výrobním programem firmy, bezpečnostními předpisy pro pohyb ve firmě jsme byli provedeni jednotlivými provozy firmy.

Tags:

Videokonference (seminář pro studenty KEF PřF UP Olomouc)

Ve dnech 19. 04. 2012 a 25. 04. 2012 proběhly semináře pro studenty KEF/APMS resp. KEF/PPAF PřF UP Olomouc na téma videokonference. Přednášející doc. Ing. L. Bartoněk, PhD. seznámil přítomné s problematikou videokonferencí, kterou řeší projekt AFNet pomocí zařízení pro videokonference od firmy Polycom.

Tags:

J. Křepelka: Série vzdělávacích modulů z oblasti tenkých vrstev

Jedním z pracovníků zapojených do KA3 - odborné moduly - je Ing. Jaromír Křepelka, CSc. Vytváří sérii vzdělávacích modulů z oblasti tenkých vrstev včetně tréninkových příkladů ve vývojovém prostředí MATLAB.

První část modulu najdete v příloze.

Tags:

Jednodenní stáž v elektrotechnické laboratoři KEF PřF UP Olomouc

Dne 10.02.2012 proběhla jednodenní stáž studentů VOŠ SPŠE Olomouc v elektrotechnické laboratoři KEF PřF UP Olomouc. Po úvodní části, kdy studenty přivítali doc. Ing. L. Bartoněk, Ph.D. (hl. řešitel projektu) a doc. RNDr. R. Kubínek, CSc. (vedoucí katedry KEF), čekala studenty práce s vývojovým prostředím LabView zakončená realizací vlastního programu. Jejich práci vedl RNDr. J. Pechoušek, Ph.D. Po přestávce s občerstvením došlo k vypracování testů a dotazníků, zhodnocení výsledků a předání slosovatelných osvědčení o účasti.

Tags:

Workshop Nabídka studentských prací a praxí v oblasti fyziky - 2. část prezentací

Druhá část prezentací z workshopu "Nabídka studentských prací a praxí v oblasti fyziky" konaného 7. 12. 2011:

Tags:

Workshop Nabídka studentských prací a praxí v oblasti fyziky - 1. část prezentací

První část prezentací z workshopu "Nabídka studentských prací a praxí v oblasti fyziky" konaného 7. 12. 2011:

Tags:

Workshop Nabídka studentských prací a praxí v oblasti fyziky

Dne 7. 12. 2011 od 13:00 hod. se v přednáškovém sále č. 51 v budově Společné laboratoře optiky konal workshop pro studenty PřF UP oboru fyzika, VOŠ a SPŠE Olomouc a spolupracujících vysokých škol s názvem Nabídka studentských prací a praxí v oblasti fyziky.

Tags:

Projekt AF-NET: Otevřená síť partnerství na bázi aplikované fyziky

Základ projektu tvoří partnerství VŠ UP Olomouc (Kat. exp. fyziky a Spol. lab. optiky UP a Fyzikálního ústavu Akademie věd ČR) s vyšší odbornou školou VOŠ-SPŠE Olomouc a dalšími subjekty výzkumného, soukromého charakteru a veřejné správy.

Cílem je zapojit studenty VŠ do vývoje a praxe, studenty VOŠ seznámit se základy vědecké práce a vybranými moderními technologiemi.

Subscribe to AF-NET RSS