KA2

Semináře a workshopy. Zapojení odborníků řešitele i partnera formou tematicky zaměřených workshopů, konferencí a osobních setkání slouží k předání zkušeností, zlepšení praktických (aplikačních) dovedností a znalostí studentů, získání mladých vědců a studentů VŠ pro aplikační sféru, vytváření odborného zázemí a přípravě lidských zdrojů pro klastr (ČNK) UP.

Účast na NIDays 2013

Přednáška Leo Schlattauera

V rámci projektu AFNET se studenti a pracovníci, kteří se věnují problematice elektroniky a elektronických měřicích systémů, zúčastnili akce NIDays 2013. Akce se konala ve čtvrtek 7. listopadu 2013 a byla věnována především využití grafického vývojového prostředí LabVIEW.

Uvedené prostředí je v rámci katedry experimentální fyziky intenzivně využíváno pro vývoj některých měřicích systémů a získání informací o novinkách v systému či jeho využití na jiných pracovištích bylo proto pro studenty velmi přínosné.

Tags:

Videokonference (seminář pro studenty KEF PřF UP Olomouc)

Ve dnech 19. 04. 2012 a 25. 04. 2012 proběhly semináře pro studenty KEF/APMS resp. KEF/PPAF PřF UP Olomouc na téma videokonference. Přednášející doc. Ing. L. Bartoněk, PhD. seznámil přítomné s problematikou videokonferencí, kterou řeší projekt AFNet pomocí zařízení pro videokonference od firmy Polycom.

Tags:

Workshop Nabídka studentských prací a praxí v oblasti fyziky - 2. část prezentací

Druhá část prezentací z workshopu "Nabídka studentských prací a praxí v oblasti fyziky" konaného 7. 12. 2011:

Tags:

Workshop Nabídka studentských prací a praxí v oblasti fyziky - 1. část prezentací

První část prezentací z workshopu "Nabídka studentských prací a praxí v oblasti fyziky" konaného 7. 12. 2011:

Tags:

Workshop Nabídka studentských prací a praxí v oblasti fyziky

Dne 7. 12. 2011 od 13:00 hod. se v přednáškovém sále č. 51 v budově Společné laboratoře optiky konal workshop pro studenty PřF UP oboru fyzika, VOŠ a SPŠE Olomouc a spolupracujících vysokých škol s názvem Nabídka studentských prací a praxí v oblasti fyziky.

Tags:

Subscribe to RSS - KA2