nidays

Účast na NIDays 2013

Přednáška Leo Schlattauera

V rámci projektu AFNET se studenti a pracovníci, kteří se věnují problematice elektroniky a elektronických měřicích systémů, zúčastnili akce NIDays 2013. Akce se konala ve čtvrtek 7. listopadu 2013 a byla věnována především využití grafického vývojového prostředí LabVIEW.

Uvedené prostředí je v rámci katedry experimentální fyziky intenzivně využíváno pro vývoj některých měřicích systémů a získání informací o novinkách v systému či jeho využití na jiných pracovištích bylo proto pro studenty velmi přínosné.

Tags:

Subscribe to RSS - nidays