KA1

Odborné praxe. Účelem odborných praxí studentů a pracovníků VOŠ a UP u řešitele, partnera a dalších zúčastněných institucí projektu je získání nových poznatků výzkum-praxe, praxe-výuka. Navštěvovanými pracovišti jsou mj. Katedra fyziky, Společná laboratoř fyziky, Vědeckotechnický park UP, Podnikatelský inkubátor UP, Český nanotechnologický klastr, LASER-TECH, spol. s r.o., TRYSTOM, spol. s r.o. a VOŠ-SPŠE Olomouc. Cykly praxí bývají zakončeny testem a udělením certifikátu o absolvování.

Jednodenní stáž v Laboratoři laserové technologie SLO UP a FZÚ AV ČR Olomouc

Dne 11. 04. 2012 se ve Společné laboratoři optiky UP a FZÚ AV ČR konala stáž studentů VOŠ SPŠE Olomouc v Laboratoři laserové technologie. Kromě pracovníků SLO a KEF a studentů VOŠ se akce zúčastnili i zaměstnanci VOŠ, celkem 20 osob.

Úvodní prezentace obsahovala seznámení studentů s možnostmi studia fyziky na Přírodovědecké fakultě UP v Olomouci (RNDr. P. Horváth, Ph.D., SLO) a stručné představení pracoviště SLO UP a FZÚ AV ČR.

Tags:

Odborná praxe studentů ve firmě Honeywell Aerospace s.r.o.

Dne 27.4.2012 se konala návštěva studentů v provozu firmy Honeywell Aerospace s.r.o. v Mariánském údolí. Akce se zúčastnili dva studenti. Byli seznámeni s výrobním programem firmy, na programu bylo i osvojení metod kontroly a měření hotových dílců. Studenti PřF UP Olomouc, obor Aplikovaná fyzika se zúčastnili praxe ve firmě Honeywell Aerospace s.r.o., Olomouc - Hlubočky - Mariánské údolí. Po seznámení s výrobním programem firmy, bezpečnostními předpisy pro pohyb ve firmě jsme byli provedeni jednotlivými provozy firmy.

Tags:

Jednodenní stáž v elektrotechnické laboratoři KEF PřF UP Olomouc

Dne 10.02.2012 proběhla jednodenní stáž studentů VOŠ SPŠE Olomouc v elektrotechnické laboratoři KEF PřF UP Olomouc. Po úvodní části, kdy studenty přivítali doc. Ing. L. Bartoněk, Ph.D. (hl. řešitel projektu) a doc. RNDr. R. Kubínek, CSc. (vedoucí katedry KEF), čekala studenty práce s vývojovým prostředím LabView zakončená realizací vlastního programu. Jejich práci vedl RNDr. J. Pechoušek, Ph.D. Po přestávce s občerstvením došlo k vypracování testů a dotazníků, zhodnocení výsledků a předání slosovatelných osvědčení o účasti.

Tags:

Subscribe to RSS - KA1