Publikace

 1. J. Křepelka
  Přehled použití tenkých vrstev (PDF, 176 kiB)
  Olomouc 2014
 2. J. Křepelka
  Úvod do teorie optiky tenkých vrstev (PDF, 172 kiB)
  Olomouc 2014
 3. J. Křepelka
  Analytické nástroje návrhu soustav tenkých vrstev (PDF, 232 kiB)
  Olomouc 2014
 4. J. Křepelka
  Návrh antireflexních soustav (PDF, 180 kiB)
  Olomouc 2014
 5. J. Křepelka
  Návrh vysoce odrazných filtrů (PDF, 316 kiB)
  Olomouc 2014
 6. J. Křepelka
  Návrh úzkopásmových filtrů Fabryho-Perotova typu (PDF, 323 kiB)
  Olomouc 2014
 7. J. Křepelka
  Návrh polarizujících filtrů, McNeillův hranol (PDF, 78 kiB)
  Olomouc 2014
 8. J. Křepelka
  Kombinace soustav tenkých a tlustých vrstev (PDF, 133 kiB)
  Olomouc 2014
 9. J. Křepelka
  Inverzní úlohy elipsometrie (PDF, 106 kiB)
  Olomouc 2014
 10. V. Procházka
  Neobvyklá Mössbauerova spektroskopie (PDF, 4,8 MiB)
  Olomouc 2014
 11. R. Kubínek, M. Vůjtek
  Nanotechnologie a jejich aplikace v elektronice (PDF, 7,9 MiB)
  Olomouc 2014
 12. M. Henkl, Z. Veselá
  Mikroprocesorová technika (PDF, 2,2 MiB)
  Olomouc 2014
 13. M. Havelková, H. Hiklová
  Mapování povrchu pevných těles se zaměřením na kontaktní profilometrii (PDF, 3,2 MiB)
  Olomouc 2014
 14. E. Grublová, J. Franek
  Inovace a znalosti (PDF, 3,2 MiB)
  Olomouc 2014
 15. J. Soubusta, A. Černoch
  Optické vlastnosti pevných látek (PDF, 22 MiB)
  Olomouc 2014